Згода на обробку персональних даних

Фізична особа (далі - Заявник), під час реєстрації (створення особистого кабінету) на сайті Товариства з обмеженою відповідальністю «Voiceconnect» (далі - Товариство), надає згоду Товариству на обробку своїх персональних даних, у порядку і на умовах, викладених в цій згоді.

1. Заявник надає згоду на обробку Товариством своїх персональних даних, тобто вчинення таких дій: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, у т.ч. з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, в наступних цілях:

2. Перелік персональних даних, на обробку яких Заявником дається згода не є виключним та складається зокрема з наступної інформації стосовно Заявника:

3. Обсяг та зміст персональних даних, що підлягають обробці визначається Товариством згідно вимог чинного законодавства України та внутрішніх правил Товариства, складених у відповідності з цими вимогами.

4. У процесі обробки Товариство має право передавати Персональні дані третім особам (зокрема, адвокатам, судам, бюро кредитних історій, фінансовим установам, партнерам, контрагентам, особам на користь яких продається (відступається) право вимоги за кредитним договором, державним та приватним виконавцям, операторам телекомунікацій, мобільного та поштового зв’язку та іншим особам) без необхідності додаткового повідомлення чи узгодження із Заявником наміру такої передачі, якщо це необхідно для досягнення цілей обробки.

5. Споживач погоджується на використання Товариством з метою комунікації з Споживачем контактних даних, що були зазначені Споживачем на Веб-сайті та/або окремо повідомлені Споживачем Товариству у будь-який спосіб та/або зазначені в укладеному між Споживачем та Товариством договорі та/або законно отримані Товариством з інших джерел. Така комунікація може здійснюватися поштовим зв’язком, електронною поштою, телефонним зв’язком, спеціальними засобами програмного забезпечення, які пов'язані з наданими Споживачем телефонними номерами (Viber, WhatsApp та ін.), засобами зв'язку у соціальних мережах (Facebook та ін.) та іншими електронними засобами зв’язку.

6. Заявник підтверджує, що:

Веб-сайт использует файлы cookie. Дополнительная информация